ಅರಿಶಿನವು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಾಂಬಾರ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಜಿಂಜಿಎರೇಶೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಉಪಯುಕ್ತ ಸಸ್ಯ . ಕರ್ಕ್ಯೂಮ ಲಾಂಗ ಇದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು. ಟರ್ಮೆರಿಕ್ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಯಂತೆಯೇ ಈ ಬೆಳೆಗೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತೇವಾಂಶವಿರಬೇಕು. ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳ ಬರಿಸಲು, ಸಾಂಬಾರ ಪುಡಿ ತಯಾರಿಸಲು, ಬಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಲು, ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಿ ಹಾಗೂ ಸುಗಂಧ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅರಿಶಿನ ಎಂಬ ಪದವು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಪದ ಟೆರ್ರಾ ಮೆರಿಟ್ಟಾದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು, ಅಂದರೆ ಪವಿತ್ರ ಮಣ್ಣು ಎಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಅರಿಶಿನವು ಸುಮಾರು 40 ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 400 ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅರಿಶಿನದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್ ಲಾಂಗಾ, ಕರ್ಕ್ಯುಮಾ ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕಾ, ಕರ್ಕ್ಯುಮಾ ಅಮಾಡಾ, ಕರ್ಕ್ಯುಮಾ ಅಲ್ಗುಸ್ಟಿಫೋಲಿಯಾ, ಕರ್ಕ್ಯುಕುಮಾ ಜಿಡೋರಿಯಾ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನವು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈದಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಆಯುರ್ವೇದ, ಮುಂತಾದ ಭಾರತೀಯ ಔಷಧಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಅನೇಕ ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಔಷಧೀಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾನವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಫಲವತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾರಂಭಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅರಿಶಿನವು ದೇವರಿಂದ ಮಾನವರಿಗೆ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟ “ದೈವಿಕ ಸಸ್ಯ” ಎಂದು ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ನಂಬುತ್ತವೆ.

Share
Go top
×